iVMS 4200

iVMS 4200

Miễn phí
iVMS-4200 là một mới được thiết kế colligation phần mềm
Người dùng đánh giá
4.0  (50 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
iVMS-4200 thông Minh Video quản lý Hệ thống là một người mới được thiết kế colligation phần mềm mà bao gồm không chỉ HIKVISION NVR, DVR và DIỆP máy quản lý hoạt động, nhưng cũng nén thẻ, giải mã kết nối và cấp hàm.
Phần mềm chứa 5 subsystems: Dùng Khách hàng, máy tính Kho phục vụ, Suối truyền thông phục vụ, phục vụ giải mã và Mã Chủ.
Thông tin được cập nhật vào: